Tlačítko
Tlačítko

Jak reklamovat zakoupené zboží

Jestliže se u dodaného zboží vyskytne kvalitativní vada, přijměte prosím moji omluvu. Zboží v tom případě můžete samozřejmě reklamovat. Případnou reklamaci se vždy snažím vyřídit k Vaší maximální spokojenosti v souladu s platnou právní úpravou.

Zboží, nejlépe v originálním obalu, doručte na moji adresu:

Ing. Kateřina Macnarová, Palackého 564, 517 73 Opočno

V případě uplatnění reklamace dodržujte, prosím níže uvedené podmínky.

Písemné uplatnění reklamace musí obsahovat:

  • datum dodání zboží
  • číslo objednávky
  • název výrobku
  • reklamované množství
  • popis vady
  • návrh na vyřízení reklamace (viz podrobněji obchodní podmínky)
  • kopii originálního dokladu o koupi

Pokud je reklamována neúplnost dodávky, musí být navíc uvedeno přesné označení chybějící položky zboží. Při převzetí zboží od přepravce si prosím zkontrolujte neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznamte přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či při její neúplnosti nebo poškození nejste povinni zásilku od přepravce převzít.

Reklamaci nelze uplatnit telefonicky.

Reklamace vyřizuji bez zbytečného odkladu, nejpozději však v zákonné lhůtě do 30 dnů, ode dne jejího uplatnění.

Doporučuji zaslat zboží doporučeně a pojištěné, jako prodávající neručím za jeho případnou ztrátu na cestě od Vás ke mně (doporučeně neznamená na dobírku!).